VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5022 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
465/VP.UBND-TCD 10/02/2020 V/v nêu ý kiến và các tài liệu chứng cứ liên quan đến khiếu kiện của ông Phạm Văn Thơ, cư trú số 564, đường Trần Nam Phú, khu vực 2, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
201/UBND-TCD 10/02/2020 V/v vắng mặt đối với khiếu kiện của bà Bùi Thị Tám
196/UBND-NCTH 10/02/2020 V/v thực hiện điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang
463/VP.UBND-NCTH 10/02/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi
198/UBND-TCD 10/02/2020 V/v bảo lưu ý kiến đối với khởi kiện của ông Đào Văn Út
207/UBND-NC 10/02/2020 V/v lập thủ tục đầu tư Kho Quân khí (giai đoạn 2) và Sửa chữa Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
189/UBND-NCTH 07/02/2020 V/v chủ trương điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn đối ứng hỗ trợ các Tổ chức nông dân/Hợp tác xã được lựa chọn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang
187/QÐ-UBND 07/02/2020 Về việc thay thế thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh Hậu Giang
186/QÐ-UBND 07/02/2020 Về việc thay thế thành viên Hội đồng Giám sát Xổ số Hậu Giang
188/QÐ-UBND 07/02/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên tỉnh Hậu Giang
Đang online: 14
Hôm nay: 10291
Đã truy cập: 13993427