VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5036 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
481/VP.UBND-NCTH 11/02/2020 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
210/QÐ-UBND 11/02/2020 V/v sửa đổi mức cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
470/VP.UBND-NCTH 11/02/2020 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ
214/QÐ-UBND 11/02/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể đã đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
210/BC-UBND 10/02/2020 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tháng 01 năm 2020 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
195/QÐ-UBND 10/02/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh
205/QÐ-UBND 10/02/2020 V/v điều chỉnh diện tích thực hiện dự án tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
209/KH-UBND 10/02/2020 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
197/QÐ-UBND 10/02/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
192/KH-UBND 10/02/2020 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 18
Hôm nay: 24846
Đã truy cập: 14159223