VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5036 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
229/QÐ-UBND 13/02/2020 Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
236/QÐ-UBND 13/02/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường và cầu vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (đoạn từ khoảnh 15 đến Trạm Gò Lức 1,2km)
233/QÐ-UBND 13/02/2020 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (phần đất thu hồi của Công ty TNHH Mekong)
234/QÐ-UBND 13/02/2020 V/v thu hồi Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang
228/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2016 - 2021
1/2020/QĐ-UBND 13/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
231/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v bổ sung kinh phí nâng cấp đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
521/VP.UBND-NCTH 13/02/2020 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
232/QÐ-UBND 13/02/2020 V/v điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
235/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v đầu tư dự án Khắc phục các điểm nóng về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Đang online: 7
Hôm nay: 24865
Đã truy cập: 14159242