VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5031 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
553/VP.UBND-NCTH 14/02/2020 V/v triển khai Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ
549/VP.UBND-NCTH 14/02/2020 V/v chuẩn bị nội dung trình HDND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
230/QÐ-UBND 13/02/2020 Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
230/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v tiếp nhận 200 xe lăn của Tổ chức Hope Haven International/Hoa Kỳ tài trợ
229/UBND-NC 13/02/2020 V/v hỗ trợ nhân sự đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần mềm
229/QÐ-UBND 13/02/2020 Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
236/QÐ-UBND 13/02/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp đường và cầu vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (đoạn từ khoảnh 15 đến Trạm Gò Lức 1,2km)
233/QÐ-UBND 13/02/2020 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (phần đất thu hồi của Công ty TNHH Mekong)
234/QÐ-UBND 13/02/2020 V/v thu hồi Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang
228/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đang online: 6
Hôm nay: 20189
Đã truy cập: 14085578