VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4730 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
150/UBND-TCD 31/01/2020 V/v vắng mặt tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khiếu kiện của ông Hồ Ngọc Tạo và bà Nguyễn Thị Phương
343/VP.UBND-NCTH 31/01/2020 V/v báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
322/VP.UBND-NCTH 31/01/2020 V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu năm 2019
324/VP.UBND-NCTH 31/01/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
168/QÐ-UBND 31/01/2020 V/v điều chỉnh một phần cơ cấu và hình thức sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang
144/UBND-NCTH 31/01/2020 V/v chủ trương cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp
171/QÐ-UBND 31/01/2020 Xử phạt vi phạm hành chính (Phan Văn Vui)
318/VP.UBND-NCTH 31/01/2020 V/v cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn
344/VP.UBND-NCTH 31/01/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
341/VP.UBND-NCTH 31/01/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Đang online: 46
Hôm nay: 10711
Đã truy cập: 10259496