VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4850 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
233/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v điều chỉnh một số nội dung tại dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú
514/VP.UBND-NCTH 13/02/2020 V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
2/2020/QĐ-UBND 13/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
531/VP.UBND-NCTH 13/02/2020 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
537/VP.UBND-NCTH 13/02/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
225/UBND-TCD 13/02/2020 V/v ủy quyền đối với khiếu kiện của ông Phạm Văn Thơ
234/UBND-NCTH 13/02/2020 V/v điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
226/UBND-TCD 13/02/2020 V/v yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đối với khiếu kiện của ông Phạm Văn Thơ
523/VP.UBND-HC 13/02/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ và thí điểm số hóa tài liệu
516/VP.UBND-NCTH 13/02/2020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn Tỉnh
Đang online: 14
Hôm nay: 9040
Đã truy cập: 11596493