VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4605 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
415/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v phê duyệt Chương trình phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
414/UBND-HCC 31/03/2022 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
654/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý (đợt 8)
413/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v thống nhất chủ trương lập thủ tục tổ chức đấu thầu tập trung cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2022-2023
652/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 282/UBND-NCTH
ngày 07 tháng 3 năm 2022
411/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v lập thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
410/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v chủ trương lập thủ tục mua hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
651/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3)
408/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v đầu mối tiếp nhận khoản tài trợ của Vietcombank
650/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 1)
Đang online: 12
Hôm nay: 2320
Đã truy cập: 9345180