VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4914 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
817/VP.UBND-NCTH 02/03/2020 V/v triển khai Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
328/QÐ-UBND 02/03/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang
358/UBND-NCTH 02/03/2020 V/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020 trên địa bàn tỉnh
813/VP.UBND-NCTH 02/03/2020 V/v xem xét giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
835/VP.UBND-TCD 02/03/2020 V/v nhắc nhở thực hiện cung cấp bổ sung hồ sơ về trình tự, thủ tục phê duyệt giá bồi thường liên quan đến khiếu kiện của ông Hồ Ngọc Tạo và bà Nguyễn Thị Phương
814/VP.UBND-NCTH 02/03/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
831/VP.UBND-NC 02/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020
332/QÐ-UBND 02/03/2020 V/v điều chỉnh nội dung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
832/VP.UBND-NC 02/03/2020 V/v rà soát đề xuất đối với việc xin giao đất cho cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
353/UBND-TCD 02/03/2020 V/v trả lời đơn phản ánh của ông Lê Văn Khương
Đang online: 12
Hôm nay: 3151
Đã truy cập: 12928753