VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4605 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
696/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
695/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
694/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
693/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
56/KH-UBND 06/04/2022 Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55/KH-UBND 06/04/2022 Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
430/UBND-HCC 05/04/2022 V/v chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp; triển khai cập nhật TTHC trên CSDL quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử
54/KH-UBND 05/04/2022 Triển khai Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hậu Giang năm 2022
427/UBND-NCTH 05/04/2022 V/v tổ chức đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung năm 2022
666/QĐ-UBND 01/04/2022 V/v sửa đổi, bổ sung Mục 10, 11 Điều 1 Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đang online: 10
Hôm nay: 3733
Đã truy cập: 9346577