VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5054 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3908/TB-VP.UBND 10/11/2020 V/v Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tại buổi khảo sát đường 931, Khu Hành chính huyện Long Mỹ và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
1970/KH-UBND 09/11/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020
1884/QĐ-UBND 05/11/2020 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang
3906/TB-VP.UBND 05/11/2020 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh họp nghe báo cáo quá trình thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
2378/UBND-NC 04/11/2020 V/v bổ sung kinh phí chênh lệch chế độ cho quân nhân dự bị động viên
1879/QĐ-UBND 04/11/2020 Về việc thu hồi Quyết định số 1541/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 1895/TB-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ xác minh và thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Võ Thị Hoan, cư trú khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2355/UBND-NC 02/11/2020 V/v điều chỉnh kinh phí của Sở Tư pháp và Phòng Công chứng tỉnh
1968/KH-UBND 02/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1868/QĐ-UBND 30/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
4718/VP.UBND-NC 30/10/2020 V/v ý kiến về tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
Đang online: 10
Hôm nay: 24191
Đã truy cập: 14234508