VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5022 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1884/QĐ-UBND 05/11/2020 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang
3906/TB-VP.UBND 05/11/2020 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh họp nghe báo cáo quá trình thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
2378/UBND-NC 04/11/2020 V/v bổ sung kinh phí chênh lệch chế độ cho quân nhân dự bị động viên
1879/QĐ-UBND 04/11/2020 Về việc thu hồi Quyết định số 1541/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 1895/TB-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ xác minh và thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Võ Thị Hoan, cư trú khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2355/UBND-NC 02/11/2020 V/v điều chỉnh kinh phí của Sở Tư pháp và Phòng Công chứng tỉnh
1968/KH-UBND 02/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1868/QĐ-UBND 30/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
4718/VP.UBND-NC 30/10/2020 V/v ý kiến về tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
1866/QĐ-UBND 30/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm quân trang dự trữ cho 01 tiểu đoàn dự bị động viên của tỉnh năm 2020
4710/VP.UBND-NC 30/10/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLNngày 14/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đang online: 3
Hôm nay: 3192
Đã truy cập: 14006910