VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4518 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
617/UBND-NCTH 11/05/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo đặt hàng theo nhu cầu xã hội trình độ đại học hệ liên thông và hệ chính quy năm 2022

905/QĐ-UBND 11/05/2022 Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy chế biến nông sản - Công ty TNHH Ba Sương Long Mỹ"
904/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường
72/TB-VP.UBND 11/05/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh
608/UBND-HCC 09/05/2022 V/v phát hành và lưu trữ văn bản điện tử thay thế văn bản giấy
607/UBND-HCC 09/05/2022 V/v tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công mức độ 3 và 4
893/QĐ-UBND 09/05/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô thuộc Công ty Cổ phần nghỉ dưỡng sinh thái Tây Đô
892/QĐ-UBND 09/05/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, khai thác
nguồn nước mặt công trình Trạm Cấp nước xã Vĩnh Tường
891/QĐ-UBND 09/05/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt công trình Trạm Cấp nước tập trung Tân Bình
882/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Nhà máy bột trộn" thuộc Công ty TNHH Liên doanh Bột quốc tế Mekong
Đang online: 15
Hôm nay: 731
Đã truy cập: 8472680