van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1760/UBND-NCTH 20/09/2021 V/v góp ý dự thảo “Hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19”
1757/UBND-NCTH 20/09/2021 V/v xin ý kiến góp ý Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh

1755/UBND-NCTH 20/09/2021 V/v sử dụng địa danh ‘Hậu Giang” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mít Hậu Giang"
1786/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 2)
1785/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 27)
1784/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 26)
1783/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 26)
1779/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 1)
1778/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 15)
1746/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v tăng cường phối hợp thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội
1744/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
1743/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới
1777/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm que lấy dịch tỵ hầu, phục vụ công tác xét nghiệm diện rộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1740/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v ủy quyền cho Sở Y tế phê duyệt các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành Y tế
1776/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 18)
1735/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 4)
1734/UBND-NCTH 16/09/2021 V/v áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới
1732/UBND-NCTH 16/09/2021 V/v áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Long Mỹ
1775/QĐ-UBND 16/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 19)
1774/QĐ-UBND 16/09/2021 V/v sửa đổi, bổ sung mục 1, 3, 6 Điều 1 Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1773/QĐ-UBND 16/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 14)
1729/UBND-NCTH 16/09/2021 V/v xây dựng Quyết định quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội
1772/QĐ-UBND 16/09/2021 Điều chỉnh Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 1)
1771/QĐ-UBND 16/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người nhiễm COVID-19 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (đợt 2)
1770/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ biểu tượng/hình ảnh tỉnh Hậu Giang
1724/UBND-NCTH 15/09/2021 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021
1769/QĐ-UBND 15/09/2021 V/v thanh lý tài sản trên đất là nhà kho nằm trong khuôn viên UBND thị trấn Cây Dương tại ấp Mỹ Quới thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
1768/QĐ-UBND 15/09/2021 V/v thanh lý tài sản trên đất là dãy nhà cũ của Trạm Y tế Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1767/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2021
1763/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 25)
1762/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 25)
1719/UBND-NCTH 14/09/2021 V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Trung tâm thành phố Ngã Bảy (Khu D)
1718/UBND-NCTH 14/09/2021 V/v chủ trương xử lý nguồn kinh phí bảo trì đường bộ không sử dụng hết sau khi giải thể
1717/UBND-NCTH 14/09/2021 V/v điều chỉnh tên Đề án tại Công văn số 804/UBND-NCTH ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1760/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 1)
1759/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang
1758/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 1)
1755/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương
1753/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Hưng Đạo thuê đất để thực hiện dự án: Khu văn hóa đa năng ngoài công lập tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A
1752/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 9)
1751/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 16)
1750/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 21)
1749/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 20)
1748/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 22)
1747/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 23)
1746/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 24)
1745/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 13)
1744/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Mua môi trường vận chuyển mẫu và vật tư y tế cho xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1743/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v điều chỉnh điểm 7 khoản 7 và bổ sung điểm 8 khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1742/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
Đang online: 14
Hôm nay: 7148
Đã truy cập: 3847032