van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1760/UBND-NCTH 20/09/2021 V/v góp ý dự thảo “Hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19”
1757/UBND-NCTH 20/09/2021 V/v xin ý kiến góp ý Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh

1755/UBND-NCTH 20/09/2021 V/v sử dụng địa danh ‘Hậu Giang” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mít Hậu Giang"
1786/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 2)
1785/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 27)
1784/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 26)
1783/QĐ-UBND 20/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 26)
1779/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 1)
1778/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 15)
1746/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v tăng cường phối hợp thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội
1744/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
1743/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới
1777/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm que lấy dịch tỵ hầu, phục vụ công tác xét nghiệm diện rộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1740/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v ủy quyền cho Sở Y tế phê duyệt các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành Y tế
1776/QĐ-UBND 17/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 18)
1735/UBND-NCTH 17/09/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 4)
1734/UBND-NCTH 16/09/2021 V/v áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới
1732/UBND-NCTH 16/09/2021 V/v áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Long Mỹ
1775/QĐ-UBND 16/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 19)
1774/QĐ-UBND 16/09/2021 V/v sửa đổi, bổ sung mục 1, 3, 6 Điều 1 Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Đang online: 7
Hôm nay: 6686
Đã truy cập: 3846570