van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3569 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1576/QĐ-UBND 12/08/2021 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy
1575/QĐ-UBND 12/08/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2021
1573/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 10)
1572/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 7)
1570/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 11)
1569/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 15)
1568/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 14)
1567/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 13)
1565/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua test xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và trang phục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1507/UBND-NCTH 11/08/2021 V/v bổ sung kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để phục vụ điều trị Covid-19
1506/UBND-NCTH 11/08/2021 V/v tạm cấp kinh phí phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp
1504/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần CADICO chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp
1503/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v điều chỉnh nội dung khoản 2, 6, 8, 9, 10 Công văn số 753/UBND-KT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
1555/QĐ-UBND 10/08/2021 V/v giao đất (đợt 1) để Liên danh Bất động sản Mỹ - Nam Quang thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2
1551/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 9)
1550/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 10)
1549/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 10)
1548/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 9)
1547/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 8)
1546/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 7)
1545/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
153/KH-UBND 10/08/2021 Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
1544/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 6)
1543/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 5)
1542/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 8)
1541/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 9)
1540/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 8)
1539/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 7)
1502/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021
1501/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và chương trình phát thanh trên địa bàn Tỉnh
1499/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch Thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ biểu tượng/hình ảnh tỉnh Hậu Giang
1497/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v hoàn chỉnh đề xuất Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang dự kiến vay AFD
1534/QĐ-UBND 09/08/2021 V/v điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và tên dự án tại kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A
1493/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v điều chỉnh danh mục ban hành kèm theo Công văn số 2227/UBND-NCTH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1533/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất buồng khử khuẩn phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
1492/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
1532/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
1487/UBND-NCTH 07/08/2021 V/v phối hợp thực hiện thủ tục tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế (02 máy thở)
1486/UBND-NCTH 07/08/2021 V/v chủ trương giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
1528/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 3)
1526/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 6)
1525/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 5)
1524/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 7)
1523/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 6)
1522/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 5)
1521/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 5)
1520/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 8)
1519/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 7)
1518/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 4)
1517/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 11)
Đang online: 13
Hôm nay: 8220
Đã truy cập: 4177939