van ban chi dao dieu hanh

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4569 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
582/QĐ-UBND 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Bãi đỗ xe thành phố Vị Thanh)
581/QĐ-UBND 24/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy
50/KH-UBND 24/03/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022
579/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án: Khu đô thị mới Cát Tường II (giao đất đợt 1)
573/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao Vì Dân)
570/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang)
569/QĐ-UBND 23/03/2022 V/v cho phép Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Thường được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu Dân cư huyện Phụng Hiệp tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
568/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy)
565/QĐ-UBND 23/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
564/QĐ-UBND 23/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
563/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A"
562/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha)
561/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha)
560/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
559/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
558/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
557/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
556/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
555/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
554/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
553/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc quy định thời hạn cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang
528/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang
527/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
521/QĐ-UBND 21/03/2022 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2
520/QĐ-UBND 21/03/2022 V/v phê duyệt bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Cát Tường II
343/UBND-HCC 21/03/2022 V/v cho ý kiến việc triển khai ký số văn bản điện tử không ký văn bản giấy
518/QĐ-UBND 21/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
341/UBND-NCTH 21/03/2022 V/v chủ trương lập thủ tục mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023
340/UBND-NCTH 18/03/2022 V/v đăng ký danh mục dự án đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
339/UBND-NCTH 18/03/2022 V/v đề nghị hỗ trợ thuốc điều trị cho người bệnh COVID-19
43/KH-UBND 18/03/2022 Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
42/KH-UBND 18/03/2022 Tổ chức Hội thao trung đội Dân quân tự vệ cơ động và trung đội Dân quân tự vệ nữ năm 2022
41/TB-VP.UBND 17/03/2022 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị sơ kết chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2022 và
nhiệm vụ tháng 3 năm 2022
513/QĐ-UBND 17/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
512/QĐ-UBND 17/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
511/QĐ-UBND 17/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
510/QĐ-UBND 17/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
503/QĐ-UBND 17/03/2022 V/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v cho phép Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất cơ khí Tứ Hải được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2) để đầu tư dự án Xây dựng nhà xưởng gia công cơ khí tại ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy
39/TB-VP.UBND 17/03/2022 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 5 tháng đầu năm 2022
492/QĐ-UBND 17/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành
482/QĐ-UBND 16/03/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trường trên Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang (Hau Giang App)
479/QĐ-UBND 15/03/2022 Thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
330/UBND-NCTH 15/03/2022 V/v tham mưu xây dựng và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu các cấp (ấp, xã, huyện)
474/QĐ-UBND 15/03/2022 V/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2021
41/KH-UBND 14/03/2022 Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
324/UBND-NCTH 14/03/2022 V/v cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
320/UBND-NCTH 12/03/2022 V/v chủ trương tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
35/TB-VP.UBND 11/03/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025
311/UBND-NCTH 11/03/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh
310/UBND-NCTH 11/03/2022 V/v chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Cần Thơ về hợp tác, phát triển nguồn nhân lực
Đang online: 40
Hôm nay: 12520
Đã truy cập: 10170372