van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
17/UBND-NCTH 06/01/2020 V/v chủ trương cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện hợp tác đầu tư về lĩnh vực nước sạch nông thôn với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung Tiến
46/VP.UBND-HCQT 06/01/2020 V/v báo cáo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
15/KH-UBND 06/01/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14/UBND-NCTH 06/01/2020 V/v chủ trương phát sinh, điều chỉnh quy mô dự án: Khai thác 02 khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A
48/VP.UBND-HCQT 06/01/2020 V/v ủy nhiệm dự Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
45/VP.UBND-NCTH 06/01/2020 V/v xem xét giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Sunpro Steel
13/UBND-NCTH 06/01/2020 V/v thu hồi chủ trương đầu tư dự án “Mở rộng Nhà máy nước mặt Sông Hậu tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành”
11/QÐ-UBND 06/01/2020 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ ổn định tiếp theo cho Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
61/VP.UBND-TCD 06/01/2020 V/v kiểm tra, đề xuất đơn của ông Lê Văn Khương
56/VP.UBND-NCTH 06/01/2020 V/v tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
20/UBND-TCD 06/01/2020 V/v vắng mặt phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khởi kiện của bà Hồ Thị Ngày
51/VP.UBND-NC 06/01/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019
55/VP.UBND-NCTH 06/01/2020 V/v tiếp sóng Lễ kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thiên nhiên thế giới (lần 2), công bố Nghị quyết của UBTVQH
12/QÐ-UBND 06/01/2020 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam NPH , địa chỉ số 7E2, đường Ngọc Hồi, tổ 9, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
18/UBND-HCQT 06/01/2020 V/v xin phép vắng và cử đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến VS ATTP
50/VP.UBND-NCTH 06/01/2020 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát
47/VP.UBND-NC 06/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1150/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ
57/VP.UBND-NCTH 06/01/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục
44/VP.UBND-NCTH 06/01/2020 V/v tính toán chi phí, đề xuất phương án nguồn vốn để giải phóng mặt bằng
21/UBND-TCD 06/01/2020 V/v bảo lưu ý kiến đối với khởi kiện của bà Hồ Thị Ngày
9/KH-UBND 03/01/2020 Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7/UBND-NCTH 03/01/2020 V/v Phân công đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh
4/UBND-TCD 03/01/2020 V/v chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đối với Công ty TNHH HTV Vĩnh Hoàng Hậu Giang tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân
5/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v công nhận Trường Trung học cơ sở Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1)
2325/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2019
8/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (phần diện tích còn lại)
4/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v thanh lý tài sản trên đất là khối phòng hành chính quản lý của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Ngã Bảy
1880/QÐ-UBND 03/01/2020 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục hạ tầng Trụ sở xã Hòa Mỹ
12/UBND-NCTH 03/01/2020 V/v tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
7/QÐ-UBND 03/01/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (xây dựng 06 phòng học, 08 phòng chức năng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân)
1/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT04353, số phát hành BN 078316 do Công ty Cổ phần Bất động sản Cantcimex đứng tên chủ sử dụng
9/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường IV, thành phố Vị Thanh (phần diện tích còn lại)
2328/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020
2/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ
33/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 87/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8/UBND-NCTH 03/01/2020 V/v Phân công đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ
8/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
27/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v tăng cường công tác tuyên tuyền ý nghĩa và các hoạt động về bảo vệ môi trường diễn ra tại địa bàn thành phố Vị Thanh
18/VP.UBND-NC 03/01/2020 V/v triển khai Văn bản số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp
15/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
3221/KH-UBND 03/01/2020 Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
3/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư nước ngoài, hạn chế phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
19/VP.UBND-NC 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019
26/VP.UBND-NC 03/01/2020 V/v cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
2662/UBND-KT 03/01/2020 V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Điền Hậu Giang được sử dụng lại 03 giếng khoan tại tại ấp Tầm Vu, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp
2329/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 16 cá nhân thuộc Sở Nội vụ
6/UBND-NCTH 03/01/2020 V/v bổ sung Hậu Giang vào Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức ENDA/Sê-nê-gan
29/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Các văn bản của Bộ Công Thương
14/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai Chương trình phát triển y dược cổ truyền và Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời
22/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3406/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đang online: 30
Hôm nay: 6490
Đã truy cập: 9306653