van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
626/QĐ-UBND 28/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
625/QĐ-UBND 28/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang
388/UBND-NCTH 28/03/2022 V/v giao đất cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị y tế tỉnh
621/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Nguyễn Văn Luận)
384/UBND-NCTH 28/03/2022 V/v chuyển kinh phí mua thẻ BHYT quý I năm 2022 trên địa bàn Tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
383/UBND-NC 28/03/2022 V/v thống nhất chủ trương và bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo Trụ sở Sở Tư pháp
619/QĐ-UBND 28/03/2022 Phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
618/QĐ-UBND 28/03/2022 Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
616/QĐ-UBND 25/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Sản xuất heo giống ứng dụng công nghệ cao)
52/KH-UBND 25/03/2022 Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
613/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
612/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
611/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 6)
610/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
609/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 5)
608/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Đợt 2)
607/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em cách ly y tế, điều trị nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Đợt 1)
606/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 2)
605/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi cách ly y tế, điều trị nhiễm COVID-19 (F1, F0) trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
604/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
599/QĐ-UBND 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm may)
594/QĐ-UBND 24/03/2022 V/v cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Đầu tư sản xuất gạch không nung
370/UBND-NCTH 24/03/2022 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ cho Trung tâm sản phẩm OCOP Hậu Giang tại khu Grand Wold thành phố Phú Quốc, Kiên Giang

    
593/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
592/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
591/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
369/UBND-NCTH 24/03/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

590/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý (đợt 7)
589/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đơn vị mua sắm thuốc tập trung tỉnh Hậu Giang
582/QĐ-UBND 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Bãi đỗ xe thành phố Vị Thanh)
581/QĐ-UBND 24/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy
50/KH-UBND 24/03/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022
579/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án: Khu đô thị mới Cát Tường II (giao đất đợt 1)
573/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao Vì Dân)
570/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang)
569/QĐ-UBND 23/03/2022 V/v cho phép Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Thường được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu Dân cư huyện Phụng Hiệp tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
568/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy)
565/QĐ-UBND 23/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
564/QĐ-UBND 23/03/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
563/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A"
562/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha)
561/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha)
560/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
559/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
558/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
557/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
556/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
555/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
554/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
553/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc quy định thời hạn cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang
Đang online: 12
Hôm nay: 6036
Đã truy cập: 13989260