van ban chi dao dieu hanh

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4569 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
751/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu hợp phần 01: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế tuyến cơ sở thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
750/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao (phần không lựa chọn được nhà thầu cung ứng) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
749/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 341/UBND-NCTH
ngày 21 tháng 3 năm 2022
748/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
473/UBND-HCC 14/04/2022 V/v tiếp tục đưa một số TTHC sang giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện
472/UBND-NCTH 14/04/2022 V/v danh mục ngành nghề, định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo lao động tại doanh nghiệp năm 2022
470/UBND-NCTH 14/04/2022 V/v chấm dứt hoạt động dự án "Trồng nấm, nuôi lươn, cá chình công nghệ cao"
469/UBND-NCTH 14/04/2022 V/v chấm dứt hoạt động dự án "Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp"
468/UBND-NCTH 14/04/2022 V/v chấm dứt hoạt động dự án "Trồng nấm, nuôi lươn, cá chình công nghệ cao"
464/UBND-NCTH 13/04/2022 V/v chủ trương cho thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất đối với các trường hợp đã áp dụng cách tính giá giao, cho thuê đất theo Công văn số 1892/UBND-KTN ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh
742/QĐ-UBND 13/04/2022 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình Nhà máy cấp nước sạch cho thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam
461/UBND-NCTH 13/04/2022 V/v chủ trương kinh phí mua hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại các Bệnh viện Dã chiến
741/QĐ-UBND 13/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khay thử định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
740/QĐ-UBND 13/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
54/TB-VP.UBND 12/04/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi đối thoại và họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại,
tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh ngày 01/4/2022
733/QĐ-UBND 12/04/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2021
732/QĐ-UBND 12/04/2022 V/v phê duyệt giá giao đất có thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang)
731/QĐ-UBND 08/04/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm thuộc Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phú Thịnh
721/QĐ-UBND 08/04/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
720/QĐ-UBND 08/04/2022 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạnh Xuân
717/QĐ-UBND 08/04/2022 V/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
455/UBND-NCTH 08/04/2022 V/v phê duyệt Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch
715/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2022
58/KH-UBND 08/04/2022 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
713/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v giao đất (đợt 2) để Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trần Nguyễn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm Thương mại Cái Tắc, huyện Châu Thành A
447/UBND-NCTH 07/04/2022 V/v báo cáo đại biểu tham dự phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
703/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy chế biến đồ uống, thực phẩm Minh Võ)
702/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v cho phép Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng chung cư 25 tầng và 02 tầng hầm thuộc dự án: Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô
701/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang
700/QĐ-UBND 06/04/2022 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Gian
699/QĐ-UBND 06/04/2022 Ban hành Quy định cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
440/UBND-NCTH 06/04/2022 V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
698/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc điều chỉnh Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh
697/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
696/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
695/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
694/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
693/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
56/KH-UBND 06/04/2022 Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55/KH-UBND 06/04/2022 Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
430/UBND-HCC 05/04/2022 V/v chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp; triển khai cập nhật TTHC trên CSDL quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử
54/KH-UBND 05/04/2022 Triển khai Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hậu Giang năm 2022
427/UBND-NCTH 05/04/2022 V/v tổ chức đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung năm 2022
666/QĐ-UBND 01/04/2022 V/v sửa đổi, bổ sung Mục 10, 11 Điều 1 Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
415/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v phê duyệt Chương trình phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
414/UBND-HCC 31/03/2022 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
654/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý (đợt 8)
413/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v thống nhất chủ trương lập thủ tục tổ chức đấu thầu tập trung cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2022-2023
652/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 282/UBND-NCTH
ngày 07 tháng 3 năm 2022
411/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v lập thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Đang online: 32
Hôm nay: 12962
Đã truy cập: 10170808