van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
717/QĐ-UBND 08/04/2022 V/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
455/UBND-NCTH 08/04/2022 V/v phê duyệt Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch
715/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2022
58/KH-UBND 08/04/2022 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
713/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v giao đất (đợt 2) để Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trần Nguyễn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm Thương mại Cái Tắc, huyện Châu Thành A
447/UBND-NCTH 07/04/2022 V/v báo cáo đại biểu tham dự phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
703/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy chế biến đồ uống, thực phẩm Minh Võ)
702/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v cho phép Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng chung cư 25 tầng và 02 tầng hầm thuộc dự án: Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô
701/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang
700/QĐ-UBND 06/04/2022 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Gian
699/QĐ-UBND 06/04/2022 Ban hành Quy định cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
440/UBND-NCTH 06/04/2022 V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
698/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc điều chỉnh Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh
697/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
696/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
695/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Công văn số 282/UBND-NCTH ngày 07 tháng 3 năm 2022
694/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
693/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
56/KH-UBND 06/04/2022 Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55/KH-UBND 06/04/2022 Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
430/UBND-HCC 05/04/2022 V/v chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp; triển khai cập nhật TTHC trên CSDL quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử
54/KH-UBND 05/04/2022 Triển khai Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hậu Giang năm 2022
427/UBND-NCTH 05/04/2022 V/v tổ chức đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung năm 2022
666/QĐ-UBND 01/04/2022 V/v sửa đổi, bổ sung Mục 10, 11 Điều 1 Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
415/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v phê duyệt Chương trình phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
414/UBND-HCC 31/03/2022 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
654/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý (đợt 8)
413/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v thống nhất chủ trương lập thủ tục tổ chức đấu thầu tập trung cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2022-2023
652/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 282/UBND-NCTH
ngày 07 tháng 3 năm 2022
411/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v lập thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
410/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v chủ trương lập thủ tục mua hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
651/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3)
408/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v đầu mối tiếp nhận khoản tài trợ của Vietcombank
650/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 1)
407/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021
649/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 8)
405/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v chủ trương tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh
646/QĐ-UBND 31/03/2022 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2022 đối với Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang
645/QĐ-UBND 30/03/2022 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Khu dân cư nông thôn mới và Chợ xã Hỏa Lựu (giai đoạn 1)
397/UBND-NCTH 30/03/2022 V/v các hoạt động dịp Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2022
642/QĐ-UBND 30/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang
641/QĐ-UBND 30/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
396/UBND-NCTH 30/03/2022 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh
395/UBND-NCTH 30/03/2022 V/v chủ trương kinh phí mua thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại các Bệnh viện dã chiến
640/QĐ-UBND 30/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
394/UBND-NCTH 30/03/2022 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
639/QĐ-UBND 30/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
631/QĐ-UBND 29/03/2022 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2022 đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
390/UBND-NCTH 28/03/2022 V/v lập thủ tục mua vật tư y tế tiêu hao (phần không lựa chọn được nhà thầu cung ứng) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
389/UBND-NCTH 28/03/2022 V/v tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ tham gia Dự án Giáo dục sức khỏe ban đầu và tăng cường với thích ứng với biến đổi khí hậu tại xóm, ấp giai đoạn 2020-2023
Đang online: 11
Hôm nay: 24328
Đã truy cập: 14158706