van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3569 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
134/VP.UBND-TCD 13/01/2020 V/v dự thảo văn bản nêu ý kiến và tài liệu, chứng cứ kèm theo liên quan đến khởi kiện của ông Lý Văn Dum
47/QÐ-UBND 13/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể, đạt giải trong thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019
54/QÐ-UBND 13/01/2020 V/v thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Na Uy làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang
48/QÐ-UBND 13/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tập thể và 83 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019
57/QÐ-UBND 13/01/2020 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Cương, cư trú ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
133/VP.UBND-TCD 13/01/2020 V/v thống nhất gia hạn thời gian thực hiện đối với đơn yêu cầu của ông Nguyễn Quốc Đạt
132/VP.UBND-NC 13/01/2020 V/v triển khai Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
124/VP.UBND-NCTH 13/01/2020 V/v khẩn trương báo cáo kết quả xử lý thông tin phản ánh về chất lỏng dễ cháy thấm lên mặt đất tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp
117/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v đề xuất ý kiến giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh toán kinh phí giải phóng mặt bằng
43/QÐ-UBND 10/01/2020 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Báo Hậu Giang
115/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát
119/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội
111/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
2300/QÐ-UBND 10/01/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
108/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương (nguồn ủng hộ của Thành phố Hồ Chí Minh)
112/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
44/QÐ-UBND 10/01/2020 V/v cho phép công chức, viên chức Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đi công tác tại Hàn Quốc
40/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung kinh phí tổ chức Họp mặt, kinh phí hỗ trợ Tết cho các cơ quan, đơn vị
44/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác khóa sổ cuối năm 2019
109/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Lạc Tỷ II xin thu hồi văn bản
120/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
114/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v đề xuất ý kiến giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam
41/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v phê duyệt Đề án Biên soạn nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 2018
39/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v chủ trương điều chỉnh vị trí trạm đo mặn
121/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
42/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ đại biểu dự Đại hội ở Trung ương
113/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
122/VP.UBND-HCQT 10/01/2020 V/v đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019
46/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v Đoàn chuyên gia Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
116/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Vị Thanh
43/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v phối hợp tặng quà Tết năm 2020 do BIDV - Chi nhánh Hậu Giang tài trợ
123/VP.UBND-TCD 10/01/2020 V/v cung cấp hồ sơ để xác định giá đất ở tái định cư tại Khu dân cư và Trung tâm thương mại Hồng Phát
118/VP.UBND-NCTH 10/01/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
2298/QÐ-UBND 10/01/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
45/UBND-NCTH 10/01/2020 V/v Tổ chức KOCUN đến hoạt động tại địa phương
35/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019
30/UBND-NCTH 09/01/2020 V/v tăng cường chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
41/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v hủy tái định cư phân tán và danh sách tái định cư tập trung của 23 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Châu Thành
40/QÐ-UBND 09/01/2020 Xử phạt vi phạm hành chính (Đặng văn Bỉ Em)
101/VP.UBND-NCTH 09/01/2020 V/v không thống nhất cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019 tại các dự án trong khu, cụm công nghiệp tập trung
3196/KH-UBND 09/01/2020 Đầu tư công tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
2259/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
33/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019
36/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019
2260/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
37/UBND-NCTH 09/01/2020 V/v tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh
39/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể đã đóng góp tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019
92/VP.UBND-NCTH 09/01/2020 V/v đề xuất ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Sunpro Steel
104/VP.UBND-NC 09/01/2020 V/v triển khai Văn bản số 11/BTP-PBGDPL ngày 02/01/2020 của Bộ Tư pháp
37/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã đóng góp tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo” và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” năm 2019
Đang online: 13
Hôm nay: 7234
Đã truy cập: 4176966