van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
526/QĐ-UBND 16/03/2021 V/v chấm dứt hiệu lực thi hành Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 05/GP-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
525/QĐ-UBND 16/03/2021 V/v điều chỉnh khoản 2, 3 Điều 1 Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
319/UBND-NCTH 16/03/2021 V/v cập nhật, kịp thời tham mưu thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động
52/KH-UBND 16/03/2021 Triển khai, thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
523/QĐ-UBND 16/03/2021 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bao Khmer tại Chùa ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
522/QĐ-UBND 16/03/2021 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 và mua sắm thiết bị phòng xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
521/QĐ-UBND 16/03/2021 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh và Khu hành chính quản lý của Trung tâm văn hóa. Hạng mục: Điều chỉnh (Phần mái Nhà biểu diễn)
317/UBND-NC 16/03/2021 V/v thống nhất chủ trương tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số: Chia sẻ và kết nối
517/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 56 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
516/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể, đã đóng góp tích cực trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
515/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
514/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
513/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
512/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 31 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
316/UBND-NCTH 15/03/2021 Dự án Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng) do Công ty Cổ phần Vận tải Hiệp Thành làm chủ đầu tư
511/QĐ-UBND 15/03/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình Y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
510/QĐ-UBND 15/03/2021 Quy định mức thưởng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao
507/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới Cát Tường II” thuộc Công ty TNHH MTV Cát Tường
506/QĐ-UBND 15/03/2021 V/v điều chỉnh khoản 14 Điều 1 Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
314/UBND-NCTH 15/03/2021 V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu hỗn hợp: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng nhà máy nước Long Mỹ
504/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân thuộc Ban Dân tộc tỉnh
503/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang
502/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân thuộc Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy
501/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh
500/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy
499/QĐ-UBND 15/03/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy
489/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm” thuộc Công ty TNHH Nam Châu
310/UBND-NCTH 12/03/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 66-TB/VPTU ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
487/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 12
486/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 11
485/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 10
484/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 09
483/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 08
482/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 07
481/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 06
480/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 05
479/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 04
478/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 03
477/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 02
476/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 01
475/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đơn vị bầu cử số 02 tỉnh Hậu Giang
474/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Hậu Giang
307/UBND-NCTH 11/03/2021 V/v báo cáo kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
473/QĐ-UBND 11/03/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2)
472/QĐ-UBND 11/03/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp hệ thống Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang
306/UBND-NCTH 10/03/2021 V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
305/UBND-NCTH 10/03/2021 Về việc tham mưu nội dung Nghị quyết chuyên đề về phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Tỉnh
304/UBND-NCTH 10/03/2021 CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu do Công ty Cổ phần XNK Nông sản TMDV Hậu Giang làm chủ đầu tư
299/UBND-NCTH 10/03/2021 V/v tham gia đóng góp ý kiến đánh giá, sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý NSNN
471/QĐ-UBND 10/03/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và phát triển tổ kỹ thuật nông nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 30
Hôm nay: 11504
Đã truy cập: 9452401