van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
73/KH-UBND 19/04/2021 Về việc thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
741/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hậu Giang
740/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 23 cá nhân thuộc huyện Châu Thành
505/UBND-NCTH 19/04/2021 V/v điều chỉnh tên và gia hạn thời gian hoàn thành công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết đề xuất dự án “Khu đô thị mới kênh Mương Lộ, phường V, thành phố Vị Thanh”
503/UBND-NCTH 19/04/2021 V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Đông Bắc đô thị Vị Thanh
739/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Vị Thắng, huyện Vị Thủy (Nâng công suất từ 50m³/h lên 100m³/h)
738/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung xã Phương Bình (Nâng công suất từ 30m³/h lên 100m³/h)
737/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm cấp nước tập trung liên xã Hoà An và xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Công suất từ 200m³/h)
736/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Long Bình, thị xã Long Mỹ (Nâng công suất từ 40m³/h lên 100m³/h)
735/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No, giai đoạn 2
734/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và xây dựng tuyến đê bao bờ Nam sông Mái Dầm huyện Châu Thành
733/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh
732/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét kênh ranh huyện Châu Thành A và Vị Thủy (giai đoạn 2)
731/QĐ-UBND 19/04/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
730/QĐ-UBND 19/04/2021 Điều chỉnh tên dự án trong Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
502/UBND-NCTH 19/04/2021 V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến đường Vị Thanh - Cần Thơ)
502/UBND-NCTH 19/04/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Trạm trộn bê tông Sông Hậu do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Sông Hậu làm chủ đầu tư)
72/KH-UBND 19/04/2021 Triển khai thực hiện Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025)
71/KH-UBND 19/04/2021 Triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021 - 2025
726/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể thuộc huyện Châu Thành
500/UBND-NCTH 16/04/2021 V/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2020
499/UBND-NCTH 16/04/2021 V/v báo cáo thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia
494/UBND-NCTH 16/04/2021 V/v chủ trương kết thúc dự án và lập thủ tục trình phê duyệt quyết toán dự án: Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Hậu Giang
725/QĐ-UBND 16/04/2021 V/v giao chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các địa phương năm 2021
70/KH-UBND 16/04/2021 Tổ chức phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
493/UBND-NCTH 16/04/2021 V/v chủ trương tham gia trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Ẩm thực - Đặc sản - Du lịch Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại Phú Quốc
69/KH-UBND 15/04/2021 Triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
721/QĐ-UBND 15/04/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
720/QĐ-UBND 15/04/2021 V/v điều chỉnh khoản 5, 6, 8 Điều 1 Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang
719/QĐ-UBND 15/04/2021 V/v cho Công ty Cổ phần Điện mặt trời VKT- Hòa An thuê đất (đợt 2) để xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang tại ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp
718/QĐ-UBND 15/04/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án “Khu dân cư thương mại Vị Thanh”
717/QĐ-UBND 15/04/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
487/UBND-NCTH 14/04/2021 V/v phát sinh một số khối lượng công việc và gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa Khoa nội 1, Bệnh viện đa khoa tỉnh
485/UBND-NC 14/04/2021 V/v thực hiện báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
484/UBND-NCTH 14/04/2021 V/v gia hạn thời gian trình ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
715/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty TNHH Việt Nam Chitin Hậu Giang, công trình khai thác nước mặt phục vụ sản xuất và sinh hoạt
714/QĐ-UBND 14/04/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
713/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hậu Giang
477/UBND-NCTH 14/04/2021 V/v bổ sung kinh phí sưu tầm tư liệu, hiện vật, lập hồ sơ xếp hạng Di tích lịch sử thời niên thiếu của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
708/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 27 cá nhân thuộc huyện Phụng Hiệp
707/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 tập thể đạt hạng nhất Cụm thi đua 5 thuộc huyện Phụng Hiệp
706/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 20 tập thể thuộc huyện Phụng Hiệp
705/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)
476/UBND-NCTH 14/04/2021 V/v thống nhất chủ trương ban hành Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
702/QĐ-UBND 14/04/2021 V/v công nhận xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021
67/KH-UBND 13/04/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025
470/UBND-NCTH 13/04/2021 V/v tổ chức Hội nghị “Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh”
700/QĐ-UBND 13/04/2021 V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
469/UBND-NCTH 13/04/2021 V/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021
trên địa bàn tỉnh
66/KH-UBND 12/04/2021 Triển khai, thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
Đang online: 15
Hôm nay: 18588
Đã truy cập: 9459371