van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
670/UBND-NCTH 17/05/2022 V/v
660/UBND-NCTH 17/05/2022 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình, huyện Phụng Hiệp
658/UBND-NCTH 17/05/2022 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
657/UBND-NCTH 17/05/2022 V/v chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Triều Vỹ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc dự án: Khu dân cư thương mại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ
948/QĐ-UBND 17/05/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Nhà máy sản xuất dứa đóng hộp, nước trái cây Hậu Giang)
655/UBND-NCTH 16/05/2022 V/v tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
654/UBND-NCTH 16/05/2022 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành
943/QĐ-UBND 16/05/2022 V/v phê duyệt bổ sung giá đất đường số 1, 2, 3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chưa ban hành trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
942/QĐ-UBND 16/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
647/UBND-NCTH 16/05/2022 V/v triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
646/UBND-NCTH 16/05/2022 V/v triển khai thí điểm phần mềm khám bệnh từ xa
935/QĐ-UBND 16/05/2022 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
934/QĐ-UBND 16/05/2022 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa ấp Phương Hòa
933/QĐ-UBND 13/05/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ )
643/UBND-NCTH 13/05/2022 V/v chủ trương điều chỉnh thời gian tiếp cận nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất đầu tư dự án Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hiệu quả bền vững theo chuỗi giá trị bằng phương pháp sinh thái kết hợp ứng dụng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh
932/QĐ-UBND 13/05/2022 V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
88/KH-UBND 13/05/2022 Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 và Kế hoạch giai đoạn 2022-2025
638/UBND-NCTH 13/05/2022 V/v ý kiến của UBND tỉnh Hậu Giang về một số nội dung thuộc dự án: Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang
927/QĐ-UBND 13/05/2022 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh
926/QĐ-UBND 12/05/2022 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
925/QĐ-UBND 12/05/2022 Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp
và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 đối với doanh nghiệp
có vốn nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang
633/UBND-NCTH 12/05/2022 V/v chủ trương bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3 và Dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu
918/QĐ-UBND 12/05/2022 V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A (phần đất sinh lợi)
917/QĐ-UBND 12/05/2022 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG, khai thác nguồn nước mặt công trình Trạm cấp nước Masan Hậu Giang
915/QĐ-UBND 12/05/2022 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các Trạm (do UBND huyện Phụng Hiệp quản lý dự án)
631/UBND-NCTH 12/05/2022 V/v điều chỉnh khoản 14 Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
914/QĐ-UBND 12/05/2022 Phê duyệt Điều lệ Hội Đầu bếp tỉnh Hậu Giang
913/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Nghệ thuật quần chúng các Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2022
625/UBND-HCC 12/05/2022 V/v thống nhất thay thế cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh
86/KH-UBND 11/05/2022 Thực hiện trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
85/KH-UBND 11/05/2022 Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
84/KH-UBND 11/05/2022 Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn Tỉnh
83/KH-UBND 11/05/2022 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
623/UBND-NCTH 11/05/2022 V/v gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
909/QĐ-UBND 11/05/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
908/QĐ-UBND 11/05/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
907/QĐ-UBND 11/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cấp phát cho bệnh nhân tâm thần và bệnh nhân phong tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh theo Công văn số 527/UBND-NCTH ngày 22 tháng 4 năm 2022
617/UBND-NCTH 11/05/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo đặt hàng theo nhu cầu xã hội trình độ đại học hệ liên thông và hệ chính quy năm 2022

905/QĐ-UBND 11/05/2022 Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy chế biến nông sản - Công ty TNHH Ba Sương Long Mỹ"
904/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường
608/UBND-HCC 09/05/2022 V/v phát hành và lưu trữ văn bản điện tử thay thế văn bản giấy
607/UBND-HCC 09/05/2022 V/v tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công mức độ 3 và 4
893/QĐ-UBND 09/05/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô thuộc Công ty Cổ phần nghỉ dưỡng sinh thái Tây Đô
892/QĐ-UBND 09/05/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, khai thác
nguồn nước mặt công trình Trạm Cấp nước xã Vĩnh Tường
891/QĐ-UBND 09/05/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt công trình Trạm Cấp nước tập trung Tân Bình
882/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Nhà máy bột trộn" thuộc Công ty TNHH Liên doanh Bột quốc tế Mekong
881/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Khu dân cư thương mại chợ Cầu Trắng, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp" thuộc Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thành
879/QĐ-UBND 06/05/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Oxy y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Phổi tỉnh theo Công văn số 395/UBND-NCTH ngày 30/3/2022)
597/UBND-NCTH 06/05/2022 V/v bổ sung kinh phí tháo dỡ camera tại 04 điểm Trường và lắp đặt: Hệ thống camera giám sát tại Bệnh viện dã chiến Trung đoàn bộ binh 114
876/QĐ-UBND 06/05/2022 V/v ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Đề tài "Xây dựng mô hình tư vấn học đường ở bậc trung học của tỉnh Hậu Giang"
Đang online: 22
Hôm nay: 23501
Đã truy cập: 14157888