van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1084/QĐ-UBND 17/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 52 gia đình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1083/QĐ-UBND 17/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 47 tập thể và 132 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1082/QĐ-UBND 17/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, đạt hạng nhất, nhì, ba trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1081/QĐ-UBND 17/06/2021 Về việc thưởng kèm theo Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân
119/KH-UBND 16/06/2021 V/v Phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025
1080/QĐ-UBND 16/06/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Trồng nấm, nuôi lươn và cá chình công nghệ cao thuộc ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ)
1077/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân, đã đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
1076/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
1073/QĐ-UBND 16/06/2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hậu Giang
821/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lập quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh
820/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v chủ trương tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A
819/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch giao thông Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang
817/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện “Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” lần 2
1072/QĐ-UBND 16/06/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy năm 2021
816/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v lập thủ tục mua vật tư y tế, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm và lọc thận sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
815/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v chuyển kinh phí mua thẻ BHYT đợt 1 năm 2021 trên địa bàn Tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
814/UBND-NCTH 16/06/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1071/QĐ-UBND 15/06/2021 V/v ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu tại
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang
811/UBND-NCTH 15/06/2021 V/v sữa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
1068/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt cho công trình Nhà máy nước Vị Thanh
1067/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt cho công trình Trạm Cấp nước Ngã Sáu
1066/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt cho công trình Trạm cấp nước Cây Dương
1065/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt cho công trình Trạm Cấp nước Tân Bình
1064/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, khai thác nguồn nước mặt cho công trình Nhà máy nước Ngã Bảy
1059/QĐ-UBND 15/06/2021 Ban hành Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2
810/UBND-NCTH 15/06/2021 V/v tham mưu chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
808/UBND-NCTH 14/06/2021 V/v chủ trương thực hiện bán đấu giá đối với phần đất và tài sản tại phường Hiệp Thành,thành phố Ngã Bảy
1053/QĐ-UBND 14/06/2021 V/v cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Long Mỹ
1052/QĐ-UBND 14/06/2021 V/v thành lập Tổ biên tập xây Nghị quyết chuyên đề về du lịch
805/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021”
1050/QĐ-UBND 11/06/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (hoặc làm cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không) công trình: Đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách
118/KH-UBND 11/06/2021 Xây dựng đô thị Cái Tắc đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV
804/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v chủ trương xây dựng Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1048/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án ngành tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
802/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v bổ sung Tổ viên Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
1047/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số Hậu Giang
1046/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021
1045/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2025
1044/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Vị Thanh
801/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hậu Giang
800/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v Mời dự Hội nghị và
phát biểu tham luận
798/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình
795/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v thống nhất chuyển công tác ngoài tỉnh đối với công chức cấp xã
1040/QĐ-UBND 11/06/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư – dân cư phường 5, giai đoạn 2, thành phố Vị Thanh
1039/QĐ-UBND 11/06/2021 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn Tỉnh
1038/QĐ-UBND 11/06/2021 Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp
và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 đối với doanh nghiệp
có vốn nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang
794/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
793/UBND-NCTH 11/06/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1036/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể, 03 cá nhân và 02 nhóm tác giả đạt giải nhất: toàn đoàn, phần thi kỹ năng, sản phẩm sáng tạo trong Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XVIII năm 2021
1035/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thưởng cho tập thể và cá nhân, đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XVIII năm 2021
Đang online: 32
Hôm nay: 8957
Đã truy cập: 9497646