van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1236/QĐ-UBND 30/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Tây
1235/QĐ-UBND 30/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà Văn hóa ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây
891/UBND-NCTH 30/06/2021 V/v chuyển kinh phí mua thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng và ngân sách địa phương hỗ trợ đóng quý II/2021
126/KH-UBND 30/06/2021 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh
1230/QĐ-UBND 30/06/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
889/UBND-NCTH 30/06/2021 V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình: Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác
888/UBND-NCTH 30/06/2021 V/v phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
1229/QĐ-UBND 29/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1228/QĐ-UBND 29/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1227/QĐ-UBND 29/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1226/QĐ-UBND 29/06/2021 Về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
887/UBND-NCTH 29/06/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
886/UBND-NCTH 29/06/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022
883/UBND-NCTH 29/06/2021 V/v hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã nộp vào tài khoản thu ngân sách tỉnh
882/UBND-NCTH 29/06/2021 V/v chấp thuận nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
1223/QĐ-UBND 29/06/2021 V/v cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tại thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp
881/UBND-NCTH 29/06/2021 V/v thống nhất chủ trương triển khai tu sửa cấp thiết các di tích trên địa bàn Tỉnh
1222/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Ba Be đến Bảy Bối, ấp 10 xã Thuận Hưng
1221/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Hai Ngãi đến Ba Luốt, ấp 9 xã Thuận Hưng
1220/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Năm Keo đến HTX cá Thát Lát, ấp 8 xã Thuận Hưng
1219/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Xẻo Ráng đến Tư Lâm, ấp 8 xã Thuận Hưng
1218/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Ba Cẩu đến kênh Long Mỹ 1, ấp 7 xã Thuận Hưng

1217/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Xẻo Cạn đến Ba Quan, ấp 7 xã Thuận Hưng
1216/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến lộ đoạn từ Xã đội cũ đến Ba Bê, ấp 7 xã Thuận Hưng
1215/QĐ-UBND 29/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 08 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang
1214/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông tuyến kênh 5 Văn ấp 5 xã Lương Tâm
1213/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông tuyến kênh Ngan Mồ ấp 8 xã Lương Nghĩa
1212/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông tuyến sông Cái Trầu ấp 6 xã Xà Phiên
1211/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông bờ Tây kênh Ba Nước ấp 12 thị trấn Vĩnh Viễn
1210/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông tuyến kênh 19/5 ấp 4 thị trấn Vĩnh Viễn
1209/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông tuyến kênh Cái Bần B ấp 6 xã Thuận Hưng
1208/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông tuyến kênh Đồng Mù ấp 7 xã Thuận Hưng
1207/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông bờ Tây kênh Xẻo Vẹt ấp 9 xã Lương Tâm
1206/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông bờ Đông kênh 3 Phương (đoạn từ kênh Long Mỹ 2 đến nhà 5 Ngo) ấp 9 xã Lương Tâm
1205/QĐ-UBND 29/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông bờ Đông kênh rạch Ổ Mối ấp 2 xã Thuận Hòa
880/UBND-NCTH 28/06/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí mua khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2
125/KH-UBND 28/06/2021 Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1204/QĐ-UBND 28/06/2021 V/v hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang
1203/QĐ-UBND 28/06/2021 V/v điều chỉnh điểm 4.8 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1202/QĐ-UBND 28/06/2021 V/v cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vị Thủy
876/UBND-NCTH 28/06/2021 V/v thu hồi các chủ trương tiếp cận nghiên cứu, đề xuất dự án trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy
1201/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2021
1200/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc thành lập Đoàn Giám sát xét thăng hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2021
875/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v hiệp y khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
874/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v chủ trương tiếp cận nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất đầu tư dự án Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hiệu quả bền vững theo chuỗi giá trị bằng phương pháp sinh thái kết hợp ứng dụng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh
1199/QĐ-UBND 25/06/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Nam Châu (đợt 2) để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm
1198/QĐ-UBND 25/06/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất (đợt 2), tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG thực hiện dự án: Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
870/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học
1196/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Hậu Giang
1195/QĐ-UBND 25/06/2021 Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước
Đang online: 19
Hôm nay: 10790
Đã truy cập: 9353540