van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1459/QĐ-UBND 30/07/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư cho một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án Kè kênh Xáng
Xà No - giai đoạn 2 thuộc địa bàn huyện Châu Thành A
1457/QĐ-UBND 30/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 4)
1456/QĐ-UBND 30/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 2)
1455/QĐ-UBND 30/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 3)
1454/QĐ-UBND 30/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 2)
1453/QĐ-UBND 30/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 1)
1437/UBND-NCTH 30/07/2021 V/v cam kết bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện các dự án do tỉnh Hậu Giang đề xuất và thực hiện thuộc Khoản hỗ trợ DPO
1436/UBND-NCTH 29/07/2021 V/v tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh
1435/UBND-NCTH 29/07/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
1443/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 1)
1442/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 3)
1441/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 4)
1437/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đồng phục và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy
1436/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất dùng cho các máy xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1432/UBND-NCTH 29/07/2021 V/v bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
1435/QĐ-UBND 29/07/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Điện mặt trời VKT - Hòa An thuê đất (đợt 2) để xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang tại ấp 8,
xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp
1434/QĐ-UBND 29/07/2021 V/v cho Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành được phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Đầu tư sản xuất gạch không nung
1414/QĐ-UBND 28/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 2)
1415/QĐ-UBND 28/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 3)
1428/UBND-NCTH 28/07/2021 V/v hỗ trợ đón công dân Hậu Giang về từ Thành phố Hồ Chí Minh
1413/QĐ-UBND 28/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 1)
1412/QĐ-UBND 28/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 2)
1411/QĐ-UBND 28/07/2021 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 7 tháng cuối năm 2021 của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1427/UBND-NCTH 28/07/2021 V/v thống nhất Kế hoạch tài chính 7 tháng cuối năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1426/UBND-NCTH 28/07/2021 V/v sử dụng Quỹ dự trữ tài chính thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định
1423/UBND-NCTH 28/07/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đường Tây Sông Hậu (đoạn từ đường Trần Ngọc Quế đến đường 3 tháng 2), thành phố Vị Thanh
1410/QĐ-UBND 28/07/2021 V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc công trình: Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến đường Vị Thanh – Cần Thơ)
144/KH-UBND 28/07/2021 Đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới
1421/UBND-NCTH 27/07/2021 V/v tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19
1409/QĐ-UBND 27/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
1408/QĐ-UBND 27/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3)
143/KH-UBND 27/07/2021 Thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh năm 2021
1406/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu tái định cư cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2”
1414/UBND-NCTH 26/07/2021 V/v thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
1413/UBND-NCTH 26/07/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1405/QĐ-UBND 26/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 1)
1404/QĐ-UBND 26/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 2)
1402/QĐ-UBND 26/07/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2”
1412/UBND-NCTH 26/07/2021 V/v phát sinh tăng, giảm một số hạng mục thuộc công trình Hoàn thiện Khu tái định cư Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
1401/QĐ-UBND 26/07/2021 V/v cho Công ty TNHH MTV Sunpro Steel thuê đất (đợt 2) để đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép SunPro tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành
1400/QĐ-UBND 26/07/2021 V/v cho phép DNTN Xăng dầu - Gas - Bếp gas Hồng Hạnh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Điều chỉnh mở rộng cửa hàng xăng dầu tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
1410/UBND-NCTH 26/07/2021 V/v chủ trương điều chỉnh cập nhật chủng loại, quy cách trồng cây xanh dự án Mở rộng đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
1399/QĐ-UBND 26/07/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu đô thị Trung tâm thành phố Ngã Bảy (Khu D))
1408/UBND-NCTH 26/07/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1398/QĐ-UBND 26/07/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 1)
1394/QĐ-UBND 24/07/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hậu Giang
140/KH-UBND 23/07/2021 Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030
1392/QĐ-UBND 23/07/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trang thiết bị Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng chuyển giao Công nghệ: năng lượng sinh học, công nghệ nano, thí nghiệm côn trùng, công nghệ gen, thí nghiệm miễn dịch và vắcxin
1391/QĐ-UBND 23/07/2021 V/v phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy
1397/UBND-NCTH 23/07/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Đang online: 21
Hôm nay: 9848
Đã truy cập: 9352601