van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1554/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND huyện Châu Thành tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
1609/QĐ-UBND 18/08/2021 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (đoạn qua địa bàn phường I, phường III và phường V)
1608/QĐ-UBND 18/08/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị Cái Tắc, huyện Châu Thành A
1550/UBND-NC 18/08/2021 V/v cung cấp danh mục thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ
1605/QĐ-UBND 18/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh (đợt 1)
1548/UBND-NCTH 17/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
159/KH-UBND 17/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2020 - 2025
1547/UBND-NCTH 17/08/2021 V/v tạm dừng tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021
1545/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1544/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng
1602/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 8 tháng cuối năm 2021
của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1542/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v thống nhất Kế hoạch tài chính 8 tháng cuối năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1601/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 13)
1600/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 13)
1599/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 17)
1598/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 16)
1597/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 8)
1596/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 11)
1595/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 4, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
1538/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các quy chế của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
1537/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị các quy chế của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1593/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ
1592/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)
1532/UBND-NCTH 15/08/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1527/UBND-NC 13/08/2021 V/v hoàn trả khoản tiền thu phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn
1589/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 4)
1588/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 6)
1587/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 9)
1586/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 12)
1585/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 12)
1584/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 11)
1583/QĐ-UBND 13/08/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Cửa hàng xăng dầu Út Quận)
1523/UBND-NCTH 13/08/2021 V/v khẩn trương thực hiện hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện
1521/UBND-NC 13/08/2021 V/v triển khai phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh
1520/UBND-NCTH 13/08/2021 V/v giải trình theo Công văn số 5020/BKHĐT-QLKKT ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lấy ý kiến về Đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp
1579/QĐ-UBND 12/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua môi trường vận chuyển mẫu và vật tư y tế cho xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
1514/UBND-NCTH 12/08/2021 V/v lập thủ tục mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
1578/QĐ-UBND 12/08/2021 Phê duyệt hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh (đợt 2)
1576/QĐ-UBND 12/08/2021 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy
1575/QĐ-UBND 12/08/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2021
1573/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 10)
1572/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 7)
1570/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 11)
1569/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 15)
1568/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 14)
1567/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 13)
1565/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua test xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và trang phục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1507/UBND-NCTH 11/08/2021 V/v bổ sung kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để phục vụ điều trị Covid-19
1506/UBND-NCTH 11/08/2021 V/v tạm cấp kinh phí phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp
1504/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần CADICO chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp
Đang online: 44
Hôm nay: 10037
Đã truy cập: 9352789