van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1671/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Sunpro Steel thuê đất (đợt 2) để đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép Sunpro tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành
1598/UBND-NCTH 27/08/2021 V/v chủ trương lập Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2026
1670/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang
1592/UBND-NCTH 26/08/2021 V/v thống nhất vị trí và quy mô xây dựng Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ
1591/UBND-NCTH 26/08/2021 V/v lập thủ tục mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
1664/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền và phiếu cam kết hộ gia đình tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
1663/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn các loại biểu mẫu tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 và in tờ rơi cấp phát cho đối tượng được tiêm phòng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
1662/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 10)
1661/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 15)
1651/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 6)
1650/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 16)
1649/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 13)
1648/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 21)
1647/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 20)
1588/UBND-NCTH 25/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 3)
1587/UBND-NCTH 24/08/2021 V/v bổ sung kinh phí đối ứng thực hiện Đề án ứng dụng giải pháp bán hàng thông minh cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1586/UBND-NCTH 24/08/2021 V/v kinh phí in mới “Cẩm nang xúc tiến thương mại Hậu Giang”
1580/UBND-NCTH 24/08/2021 V/v chủ trương xây dựng Quyết định quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1578/UBND-NCTH 24/08/2021 V/v cử Doanh nghiệp tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021
1575/UBND-NCTH 23/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn Tỉnh
1641/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người nhiễm COVID-19 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (đợt 1)
1640/QĐ-UBND 23/08/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án: Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh)
1639/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Quyết định số 1281/QĐ-XPVPHC ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
1637/QĐ-UBND 23/08/2021 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh
1571/UBND-NCTH 23/08/2021 V/v lập thủ xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh
1570/UBND-NCTH 23/08/2021 V/v đề nghị hỗ trợ vắc xin và vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang
1636/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2019
1635/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 7)
1634/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 10)
1633/QĐ-UBND 23/08/2021 V/v điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
1568/UBND-NCTH 22/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1565/UBND-NCTH 20/08/2021 V/v hỗ trợ tạo điều kiện thực hiện thủ tục pháp lý về phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm (415ha) - Khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Hậu Giang”
1563/UBND-NCTH 20/08/2021 V/v tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2022
1621/QĐ-UBND 20/08/2021 V/v thu hồi Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1562/UBND-NCTH 20/08/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin với hệ thống “Bản đồ điểm bán hàng hóa thiết yếu tỉnh Hậu Giang”
1561/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 2)
1560/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục vốn sự nghiệp an toàn giao thông năm 2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh
1620/QĐ-UBND 19/08/2021 V/v phê duyệt bổ sung Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1556/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v rà soát, thỏa thuận, điều chỉnh điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Công văn số 6085/BGTVT-KCHT ngày 25/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải
1555/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v tham gia ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
1619/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 1)
1618/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 19)
1617/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 18)
1616/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 12)
1615/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 9)
1614/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 5)
1613/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 14)
1612/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 15)
1611/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 14)
160/KH-UBND 19/08/2021 Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 trên địa bàn Tỉnh
Đang online: 11
Hôm nay: 5932
Đã truy cập: 9306104