van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1715/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 12)
1714/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 13)
1670/UBND-NCTH 09/09/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1669/UBND-NCTH 09/09/2021 V/v triển khai thí điểm phần mềm khám bệnh từ xa tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh
1661/UBND-NCTH 08/09/2021 V/v có ý kiến báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, quý II năm 2021 của Người đại diện vốn Nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang
1660/UBND-NCTH 08/09/2021 V/v báo cáo kết quả sắp xếp doanh nghiệp, góp ý kiến dự thảo Quyết định và rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước
1710/QĐ-UBND 07/09/2021 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở phường Trà Lồng
1709/QĐ-UBND 07/09/2021 Về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Long Mỹ tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
1708/QĐ-UBND 07/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1650/UBND-NCTH 07/09/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí mua que lấy dịch tụy hầu và trang phục phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 3)
1706/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 24)
1705/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 9)
1704/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 12)
1703/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 19)
1702/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 18)
162/KH-UBND 06/09/2021 Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1700/QĐ-UBND 06/09/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Hậu Giang
1644/UBND-NCTH 06/09/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
1695/QĐ-UBND 04/09/2021 Về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang

1639/UBND-NCTH 03/09/2021 V/v khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp (cấp huyện và cấp xã)
1634/UBND-NCTH 01/09/2021 V/v bổ sung kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang về việc trưng dụng các bến xe để thành lập các điểm tập kết hàng hóa trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1633/UBND-NCTH 01/09/2021 V/v lập thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
1692/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
1691/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua test xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đợt 2)
1631/UBND-NCTH 01/09/2021 V/v chuyển kinh phí BHXH tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn Tỉnh
1690/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 1)
1689/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 8)
1629/UBND-NCTH 01/09/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
1687/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 23)
1686/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 17)
1685/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 22)
1684/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 1)
1683/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 16)
1623/UBND-NCTH 31/08/2021 V/v bổ sung kinh phí công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021
1622/UBND-NCTH 31/08/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1618/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với địa bàn thành phố Vị Thanh
1681/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 7)
1680/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 11)
1679/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 8)
1678/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 14)
1677/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 17)
1676/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 11)
1612/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung kinh phí công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021 trên địa bàn Tỉnh
1611/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v điều chỉnh chủ trương, kinh phí đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1610/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1609/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v bổ sung kinh phí công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021
1675/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn
thành phố Vị Thanh (đợt 1)
1674/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc phê duyệt quyết toán dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1672/QĐ-UBND 27/08/2021 V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)
1600/UBND-NCTH 27/08/2021 V/v ý kiến liên quan đến dự án: Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang
Đang online: 14
Hôm nay: 6508
Đã truy cập: 14010196