van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1729/UBND-NCTH 16/09/2021 V/v xây dựng Quyết định quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội
1772/QĐ-UBND 16/09/2021 Điều chỉnh Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 1)
1771/QĐ-UBND 16/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người nhiễm COVID-19 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (đợt 2)
1770/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ biểu tượng/hình ảnh tỉnh Hậu Giang
1724/UBND-NCTH 15/09/2021 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021
1769/QĐ-UBND 15/09/2021 V/v thanh lý tài sản trên đất là nhà kho nằm trong khuôn viên UBND thị trấn Cây Dương tại ấp Mỹ Quới thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
1768/QĐ-UBND 15/09/2021 V/v thanh lý tài sản trên đất là dãy nhà cũ của Trạm Y tế Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1767/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2021
1763/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 25)
1762/QĐ-UBND 15/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 25)
1719/UBND-NCTH 14/09/2021 V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Trung tâm thành phố Ngã Bảy (Khu D)
1718/UBND-NCTH 14/09/2021 V/v chủ trương xử lý nguồn kinh phí bảo trì đường bộ không sử dụng hết sau khi giải thể
1717/UBND-NCTH 14/09/2021 V/v điều chỉnh tên Đề án tại Công văn số 804/UBND-NCTH ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1760/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 1)
1759/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang
1758/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 1)
1755/QĐ-UBND 14/09/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương
1753/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Hưng Đạo thuê đất để thực hiện dự án: Khu văn hóa đa năng ngoài công lập tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A
1752/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 9)
1751/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 16)
1750/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 21)
1749/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 20)
1748/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 22)
1747/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 23)
1746/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 24)
1745/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 13)
1744/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Mua môi trường vận chuyển mẫu và vật tư y tế cho xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1743/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v điều chỉnh điểm 7 khoản 7 và bổ sung điểm 8 khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1742/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
1741/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án: Nâng cấp bờ bao, kè kết hợp đường giao thông thị trấn Cây Dương đến ngã ba Vĩnh Tường
1706/UBND-NCTH 13/09/2021 V/v chủ trương cho UBND thành phố Vị Thanh lập thủ tục đầu tư dự án: Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 3)
1740/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v điều chỉnh khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành
1703/UBND-NCTH 13/09/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện một số nội dung của Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang
1739/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại Rạch Gòi, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A
1692/UBND-NCTH 13/09/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
1738/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án: Tuyến đường tránh thị trấn Cây Dương thuộc Đường tỉnh 927, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
1727/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 1)
1690/UBND-NCTH 13/09/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2021
1726/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 1)
1689/UBND-NCTH 13/09/2021 V/v khẩn trương thực hiện hoàn thành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19
1725/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt khoản viện trợ Hỗ trợ khẩn cấp người dân khó khăn do COVID-19
1722/QĐ-UBND 10/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
1678/UBND-NCTH 10/09/2021 V/v chủ trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai
165/KH-UBND 10/09/2021 Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1720/QĐ-UBND 10/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho máy bán tự động Fisher (đợt 2)
1719/QĐ-UBND 09/09/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An)
1672/UBND-NCTH 09/09/2021 V/v mở rộng, bổ sung một số một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với địa bàn thành phố Vị Thanh
1718/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 1)
1717/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 1)
1716/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 15)
Đang online: 9
Hôm nay: 5612
Đã truy cập: 14009309