van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3569 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1203/QĐ-UBND 28/06/2021 V/v điều chỉnh điểm 4.8 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1202/QĐ-UBND 28/06/2021 V/v cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vị Thủy
876/UBND-NCTH 28/06/2021 V/v thu hồi các chủ trương tiếp cận nghiên cứu, đề xuất dự án trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy
1201/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2021
1200/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc thành lập Đoàn Giám sát xét thăng hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2021
875/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v hiệp y khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
874/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v chủ trương tiếp cận nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất đầu tư dự án Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hiệu quả bền vững theo chuỗi giá trị bằng phương pháp sinh thái kết hợp ứng dụng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh
1199/QĐ-UBND 25/06/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Nam Châu (đợt 2) để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm
1198/QĐ-UBND 25/06/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất (đợt 2), tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG thực hiện dự án: Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
870/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học
1196/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Hậu Giang
1195/QĐ-UBND 25/06/2021 Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước
1194/QĐ-UBND 25/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các Trạm
868/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh
867/UBND-NCTH 25/06/2021 V/v chấp thuận tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị về thống nhất thông qua giá trị quỹ lương thực hiện 06 tháng cuối năm 2020 và phê duyệt giá trị quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
1192/QĐ-UBND 25/06/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Nâng cấp, cải tạo hệ thống sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao)
1190/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh phần tiếp giáp đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh
865/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022
864/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v danh mục ngành nghề, định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo lao động tại doanh nghiệp năm 2021
1189/QĐ-UBND 24/06/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 15 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021
862/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v chủ trương cho Công ty TNHH MTV Than Trường Sơn chuyển nhượng hạng mục “Nhà máy chế biến thủy sản” cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VH FOOD
1188/QĐ-UBND 24/06/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Công ty TNHH MTV Than Trường Sơn)
861/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v chấp thuận nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
858/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cửa ngõ ra, vào Tỉnh
1187/QĐ-UBND 24/06/2021 Thành lập 02 Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A
857/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v giới thiệu con dấu, chữ ký chủ tài khoản Dự án GSD tỉnh Hậu Giang (do kiện toàn lại)
1186/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND xã Nhơn Nghĩa A
1185/QĐ-UBND 24/06/2021 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà văn hóa ấp Hòa Long A
856/UBND-NCTH 24/06/2021 V/v lập thủ tục mua khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy
1184/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND thị trấn Cái Tắc
1183/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND xã Trường Long Tây
1182/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND huyện
1181/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa 06 Nhà Văn hóa ấp, xã Trường Long Tây
1180/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Long
1179/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà Văn hóa ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long
1178/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà Văn hóa ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long
1177/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Thiết bị nhà công vụ UBND huyện
1176/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện
1175/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà Văn hóa ấp Đông Lợi B
1174/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng diện tích Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh
1173/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường GTNT tuyến kênh Bờ Tràm
1172/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường GTNT tuyến Giồng Ổi
1171/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường GTNT tuyến kênh Nhỏ Dài
1170/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng bổ sung hoàn thiện kết cấu hạ tầng Cụm dân cư vượt lũ Thị trấn Cây Dương
1169/QĐ-UBND 24/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng bổ sung hoàn thiện kết cấu hạ tầng Cụm dân cư vượt lũ Cầu Xáng
1167/QĐ-UBND 23/06/2021 Về việc thưởng kèm theo Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 cá nhân
1164/QĐ-UBND 23/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường 9.500 (nam xà no), xã Vị Bình
1163/QĐ-UBND 23/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ GTNT ấp Đông Phú A, xã Đông Phước
1162/QĐ-UBND 23/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến lộ GTNT ấp Đông Phú, xã Đông Phước
1161/QĐ-UBND 23/06/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến Kênh 4000 ấp Trường Phước
Đang online: 15
Hôm nay: 7542
Đã truy cập: 4177274