van ban chi dao dieu hanh

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4569 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
145/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy
146/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
147/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ
148/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
149/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
150/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
152/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy
151/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh
153/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị y tế tỉnh Hậu Giang
161/QĐ-UBND 20/01/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai hên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt), thửa đất có diện tích 1.000m2 và 4.250m2
158/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh
07/TB-VP.UBND 20/01/2022 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh
tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ
công tác năm 2022
09/KH-UBND 19/01/2022 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
08/KH-UBND 19/01/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030)
10/KH-UBND 19/01/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
119/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Hậu Giang
121/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: San lấp mặt bằng đường số 2, đường số 3, khu xử lý nước và rác thải; Khu thực nghiệm trình diễn cây trồng cạn và vi sinh; Xây dựng trụ sở tạm (thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang)
124/QĐ-UBND 19/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 4)
122/QĐ-UBND 19/01/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam, khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy cấp nước sạch cho thị xã Ngã Bảy
(nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang
128/QĐ-UBND 19/01/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa
111/QĐ-UBND 17/01/2022 V/v giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
110/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 12)
109/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 11)
108/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 10)
107/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 7)
106/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng công suất từ 200 giường bệnh lên 330 giường bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
05/KH-UBND 17/01/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
58/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
100/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang
99/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Công nghệ
thông tin tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
98/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang
97/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Quan trắc
tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang
96/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 9)
95/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 8)
94/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
93/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 4)
92/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3)
91/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 2)
53/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức chúc thọ đối với người cao tuổi
86/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt Danh mục đặt hàng sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh năm 2022
50/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 tỉnh Hậu Giang
84/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang"
45/UBND-NCTH 13/01/2022 V/v xin ý kiến thỏa thuận Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
64/QĐ-UBND 12/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang
04/TB-VP.UBND 11/01/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc đối thoại trực tuyến với công dân địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
03/TB-VP.UBND 11/01/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi tiếp công dân định kỳ địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp vào ngày 30 tháng 12 năm 2021.
31/UBND-NCTH 11/01/2022 V/v chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND huyện Châu Thành tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
30/UBND-NCTH 11/01/2022 V/v chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng: Khu dân cư nông thôn mới xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh; Khu đô thị mới Kênh Tư, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
60/QĐ-UBND 10/01/2022 V/v phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022
28/UBND-NCTH 10/01/2022 V/v tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty Vạn Phát thực hiện thủ tục hoạt động Nhà hàng du thuyền trên tuyến kênh xáng Xà No
Đang online: 19
Hôm nay: 11688
Đã truy cập: 10169550