van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
163/UBND-NCTH 15/02/2022 V/v thẩm định, trình cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
22/KH-UBND 15/02/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
323/QĐ-UBND 15/02/2022 V/v giao quyền tự chủ tài chính cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang
322/QĐ-UBND 15/02/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Quang Hưng, khai thác nguồn nước dưới đất công trình tại ấp 1, xã Thuận Hòa,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
317/QĐ-UBND 14/02/2022 V/v cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sông Hậu thuê đất để thực hiện dự án Trạm trộn bê tông Sông Hậu tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh
309/QĐ-UBND 11/02/2022 V/v điều chỉnh Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
311/QĐ-UBND 11/02/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và Phương án ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2022
133/UBND-NCTH 10/02/2022 V/v chủ trương lập thủ tục mua khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
299/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 5)
134/UBND-NCTH 10/02/2022 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an tỉnh
300/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 4)
304/QĐ-UBND 10/02/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
305/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
306/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 6)
307/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (Đợt 3)
130/UBND-NCTH 09/02/2022 V/v cập nhật nhân sự tham gia làm thành viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
18/KH-UBND 09/02/2022 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
295/QĐ-UBND 09/02/2022 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô để đầu tư xây dựng chung cư 16 tầng (không kể tầng hầm) thuộc dự án Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô
293/QĐ-UBND 09/02/2022 V/v điều chỉnh tên Công ty và thay đổi hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
123/UBND-HCC 08/02/2022 V/v tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh
269/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 3)
270/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 3)
271/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 7)
272/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 2)
273/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 5)
274/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 10)
275/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 15)
276/QĐ-UBND 07/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 3)
119/UBND-NCTH 28/01/2022 V/v hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Hậu Giang (đợt 05)
263/QĐ-UBND 28/01/2022 Về việc công nhận kết quả Tiêu chí đánh giá công tác dân vận
đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp năm 2021
265/QĐ-UBND 28/01/2022 V/v phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi
tái định cư cho hộ bà Trần Thị Bích Loan và ông Trần Vinh Quang
(trong hộ Trần Giang Hà) bị ảnh hưởng dự án Cơ sở làm việc Công an
thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy) thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
237/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 4)
238/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 4)
239/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 14)
240/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (Đợt 2)
241/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 4)
242/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 9)
243/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 10)
244/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 11)

246/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 13)
245/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 12)
247/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 16)
248/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 5)
249/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 4)
207/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 8)
208/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 11)
209/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 12)
210/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 13)
214/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 1)
102/UBND-HCC 25/01/2022 V/v sử dụng chức năng "Lưu trữ điện tử" trên Hệ thống Quản lý văn bản tỉnh Hậu Giang
Đang online: 10
Hôm nay: 18451
Đã truy cập: 13979798