van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2669/UBND-NCTH 09/12/2021 V/v lập thủ tục mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh
2667/UBND-NCTH 09/12/2021 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin "Phiếu điều tra trình độ và năng lực công nghệ sản xuất" của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
2422/QĐ-UBND 09/12/2021 V/v điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang
2421/QĐ-UBND 09/12/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trụ sở Công an thành phố Ngã Bảy
2419/QĐ-UBND 08/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 14)
2418/QĐ-UBND 08/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 13)
2417/QĐ-UBND 08/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 12)
2660/UBND-HCC 08/12/2021 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang
2659/UBND-HCC 08/12/2021 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2658/UBND-HCC 08/12/2021 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 22
Hôm nay: 6553
Đã truy cập: 9483257