van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2505/QĐ-UBND 20/12/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trạm cấp nước tập trung xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (Công suất 50m3/h)
2504/QĐ-UBND 20/12/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Công suất 200m3/h)
2503/QĐ-UBND 20/12/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Nâng công suất từ 50m3/h lên 100m3/h)
2502/QĐ-UBND 20/12/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung xã Phương Bình (Nâng công suất từ 30m3/h lên 100m3/h)
2501/QĐ-UBND 20/12/2021 Ban hành Quy định về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về sản xuất chương trình truyền hình và chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2493/QĐ-UBND 17/12/2021 Công nhận xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2021
211/KH-UBND 17/12/2021 Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
210/KH-UBND 17/12/2021 Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2720/UBND-NCTH 17/12/2021 V/v chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2022

209/KH-UBND 17/12/2021 Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
Đang online: 28
Hôm nay: 7321
Đã truy cập: 9484005