van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2640/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
2639/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2638/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2818/UBND-HCC 31/12/2021 V/v hỗ trợ kinh phí trang bị phòng họp trực tuyến cho Tòa án nhân dân tỉnh
2619/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2 thuộc Liên doanh Bất động sản Mỹ - Nam Quang
2614/QĐ-UBND 31/12/2021
Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 5)
2613/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 4)
2612/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 2)
2611/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 5)
2610/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
Đang online: 27
Hôm nay: 7347
Đã truy cập: 9484031