van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/UBND-NCTH 10/01/2022 V/v tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty Vạn Phát thực hiện thủ tục hoạt động Nhà hàng du thuyền trên tuyến kênh xáng Xà No
43/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 (ông Nguyễn Văn Hòa)
42/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 (bà Hồ Thu Ánh)
41/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 (ông Trương Cảnh Tuyên)
40/QĐ-UBND 07/01/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành
14/UBND-NCTH 06/01/2022 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các quy chế của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
32/QĐ-UBND 06/01/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
27/QĐ-UBND 06/01/2022 V/v điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang
25/QĐ-UBND 06/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự toán hạng mục thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện
23/QĐ-UBND 06/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 01 bổ sung)
Đang online: 18
Hôm nay: 7778
Đã truy cập: 9484455