van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
91/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 2)
53/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức chúc thọ đối với người cao tuổi
86/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt Danh mục đặt hàng sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh năm 2022
50/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 tỉnh Hậu Giang
84/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang"
45/UBND-NCTH 13/01/2022 V/v xin ý kiến thỏa thuận Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
64/QĐ-UBND 12/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang
31/UBND-NCTH 11/01/2022 V/v chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND huyện Châu Thành tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
30/UBND-NCTH 11/01/2022 V/v chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng: Khu dân cư nông thôn mới xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh; Khu đô thị mới Kênh Tư, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
60/QĐ-UBND 10/01/2022 V/v phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022
Đang online: 25
Hôm nay: 7231
Đã truy cập: 9483919