van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
58/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
100/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang
99/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Công nghệ
thông tin tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
98/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang
97/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Quan trắc
tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang
96/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 9)
95/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 8)
94/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
93/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 4)
92/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3)
Đang online: 23
Hôm nay: 6768
Đã truy cập: 9483468