van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
152/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy
151/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh
153/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị y tế tỉnh Hậu Giang
161/QĐ-UBND 20/01/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai hên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt), thửa đất có diện tích 1.000m2 và 4.250m2
158/QĐ-UBND 20/01/2022 Về việc đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh
09/KH-UBND 19/01/2022 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
08/KH-UBND 19/01/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030)
10/KH-UBND 19/01/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
119/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Hậu Giang
121/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: San lấp mặt bằng đường số 2, đường số 3, khu xử lý nước và rác thải; Khu thực nghiệm trình diễn cây trồng cạn và vi sinh; Xây dựng trụ sở tạm (thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang)
Đang online: 17
Hôm nay: 13682
Đã truy cập: 9376394