van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4284 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/KH-UBND 19/01/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
119/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Hậu Giang
121/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: San lấp mặt bằng đường số 2, đường số 3, khu xử lý nước và rác thải; Khu thực nghiệm trình diễn cây trồng cạn và vi sinh; Xây dựng trụ sở tạm (thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang)
124/QĐ-UBND 19/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 4)
122/QĐ-UBND 19/01/2022 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam, khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy cấp nước sạch cho thị xã Ngã Bảy
(nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang
128/QĐ-UBND 19/01/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa
111/QĐ-UBND 17/01/2022 V/v giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
110/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 12)
109/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 11)
108/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 10)
Đang online: 27
Hôm nay: 8871
Đã truy cập: 8501783