van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1751/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 16)
1750/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 21)
1749/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 20)
1748/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 22)
1747/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 23)
1746/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 24)
1745/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 13)
1744/QĐ-UBND 13/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Mua môi trường vận chuyển mẫu và vật tư y tế cho xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1743/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v điều chỉnh điểm 7 khoản 7 và bổ sung điểm 8 khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1742/QĐ-UBND 13/09/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
Đang online: 7
Hôm nay: 7049
Đã truy cập: 3846933