van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4263 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
299/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 5)
134/UBND-NCTH 10/02/2022 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an tỉnh
300/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 4)
304/QĐ-UBND 10/02/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
305/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
306/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 6)
307/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (Đợt 3)
130/UBND-NCTH 09/02/2022 V/v cập nhật nhân sự tham gia làm thành viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
18/KH-UBND 09/02/2022 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
295/QĐ-UBND 09/02/2022 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô để đầu tư xây dựng chung cư 16 tầng (không kể tầng hầm) thuộc dự án Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô
Đang online: 22
Hôm nay: 10178
Đã truy cập: 8365906