van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT04353, số phát hành BN 078316 do Công ty Cổ phần Bất động sản Cantcimex đứng tên chủ sử dụng
9/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường IV, thành phố Vị Thanh (phần diện tích còn lại)
2328/QÐ-UBND 03/01/2020 V/v giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020
2/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ
33/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 87/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8/UBND-NCTH 03/01/2020 V/v Phân công đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ
8/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
27/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v tăng cường công tác tuyên tuyền ý nghĩa và các hoạt động về bảo vệ môi trường diễn ra tại địa bàn thành phố Vị Thanh
18/VP.UBND-NC 03/01/2020 V/v triển khai Văn bản số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp
15/VP.UBND-NCTH 03/01/2020 V/v triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
Đang online: 25
Hôm nay: 7859
Đã truy cập: 9484536