van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4204 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
133/UBND-NCTH 10/02/2022 V/v chủ trương lập thủ tục mua khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
299/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 5)
134/UBND-NCTH 10/02/2022 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an tỉnh
300/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 4)
304/QĐ-UBND 10/02/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
305/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
306/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 6)
307/QĐ-UBND 10/02/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (Đợt 3)
130/UBND-NCTH 09/02/2022 V/v cập nhật nhân sự tham gia làm thành viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
18/KH-UBND 09/02/2022 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
Đang online: 9
Hôm nay: 1394
Đã truy cập: 7630816