van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1502/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021
1501/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và chương trình phát thanh trên địa bàn Tỉnh
1499/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch Thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ biểu tượng/hình ảnh tỉnh Hậu Giang
1497/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v hoàn chỉnh đề xuất Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang dự kiến vay AFD
1534/QĐ-UBND 09/08/2021 V/v điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và tên dự án tại kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A
1493/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v điều chỉnh danh mục ban hành kèm theo Công văn số 2227/UBND-NCTH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1533/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất buồng khử khuẩn phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
1492/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
1532/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
1487/UBND-NCTH 07/08/2021 V/v phối hợp thực hiện thủ tục tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế (02 máy thở)
Đang online: 10
Hôm nay: 12827
Đã truy cập: 4110756