van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
599/QĐ-UBND 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm may)
594/QĐ-UBND 24/03/2022 V/v cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Đầu tư sản xuất gạch không nung
370/UBND-NCTH 24/03/2022 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ cho Trung tâm sản phẩm OCOP Hậu Giang tại khu Grand Wold thành phố Phú Quốc, Kiên Giang

    
593/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
592/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
591/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị và vật tư y tế cho Trạm Y tế lưu động tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ theo Công văn số 86/UBND-NCTH ngày 20/01/2022
369/UBND-NCTH 24/03/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

590/QĐ-UBND 24/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý (đợt 7)
589/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đơn vị mua sắm thuốc tập trung tỉnh Hậu Giang
582/QĐ-UBND 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Bãi đỗ xe thành phố Vị Thanh)
Đang online: 29
Hôm nay: 6944
Đã truy cập: 14217681