van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1588/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 6)
1587/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 9)
1586/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 12)
1585/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 12)
1584/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 11)
1583/QĐ-UBND 13/08/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Cửa hàng xăng dầu Út Quận)
1523/UBND-NCTH 13/08/2021 V/v khẩn trương thực hiện hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện
1521/UBND-NC 13/08/2021 V/v triển khai phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh
1520/UBND-NCTH 13/08/2021 V/v giải trình theo Công văn số 5020/BKHĐT-QLKKT ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lấy ý kiến về Đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp
1579/QĐ-UBND 12/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua môi trường vận chuyển mẫu và vật tư y tế cho xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
Đang online: 10
Hôm nay: 12428
Đã truy cập: 4110358