van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1597/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 8)
1596/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 11)
1595/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 4, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
1538/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các quy chế của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
1537/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị các quy chế của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1593/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ
1592/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)
1532/UBND-NCTH 15/08/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1527/UBND-NC 13/08/2021 V/v hoàn trả khoản tiền thu phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn
1589/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 4)
Đang online: 9
Hôm nay: 271
Đã truy cập: 4111027