van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
159/KH-UBND 17/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2020 - 2025
1547/UBND-NCTH 17/08/2021 V/v tạm dừng tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021
1545/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1544/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng
1602/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 8 tháng cuối năm 2021
của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1542/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v thống nhất Kế hoạch tài chính 8 tháng cuối năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1601/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 13)
1600/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 13)
1599/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 17)
1598/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 16)
Đang online: 14
Hôm nay: 19
Đã truy cập: 4110776