van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1560/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục vốn sự nghiệp an toàn giao thông năm 2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh
1620/QĐ-UBND 19/08/2021 V/v phê duyệt bổ sung Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1556/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v rà soát, thỏa thuận, điều chỉnh điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Công văn số 6085/BGTVT-KCHT ngày 25/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải
1555/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v tham gia ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
1619/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 1)
1618/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 19)
1617/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 18)
1616/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 12)
1615/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 9)
1614/QĐ-UBND 19/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 5)
Đang online: 4
Hôm nay: 213
Đã truy cập: 4110969