van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4204 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
482/QĐ-UBND 16/03/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trường trên Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang (Hau Giang App)
479/QĐ-UBND 15/03/2022 Thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
330/UBND-NCTH 15/03/2022 V/v tham mưu xây dựng và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu các cấp (ấp, xã, huyện)
474/QĐ-UBND 15/03/2022 V/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2021
41/KH-UBND 14/03/2022 Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
324/UBND-NCTH 14/03/2022 V/v cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
320/UBND-NCTH 12/03/2022 V/v chủ trương tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
311/UBND-NCTH 11/03/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh
310/UBND-NCTH 11/03/2022 V/v chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Cần Thơ về hợp tác, phát triển nguồn nhân lực
301/UBND-NCTH 09/03/2022 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" năm 2022
Đang online: 12
Hôm nay: 1283
Đã truy cập: 7630710