van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1636/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2019
1635/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 7)
1634/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 10)
1633/QĐ-UBND 23/08/2021 V/v điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
1568/UBND-NCTH 22/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1565/UBND-NCTH 20/08/2021 V/v hỗ trợ tạo điều kiện thực hiện thủ tục pháp lý về phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm (415ha) - Khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Hậu Giang”
1563/UBND-NCTH 20/08/2021 V/v tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2022
1621/QĐ-UBND 20/08/2021 V/v thu hồi Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1562/UBND-NCTH 20/08/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin với hệ thống “Bản đồ điểm bán hàng hóa thiết yếu tỉnh Hậu Giang”
1561/UBND-NCTH 19/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 2)
Đang online: 12
Hôm nay: 12701
Đã truy cập: 4110630